top of page
Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door yoga-pilates-nazareth aangeboden lessen/ workshops en activiteiten en/ of  zijn georganiseerd door yoga-pilayes-nazareth. Wanneer je deelneemt aan een les of workshop of je inschrijft via de website ga je akkoord met deze algemene voorwaarden. 
 
 1. Aanmelden/ inschrijven
  Aanmelden voor de lessen en workshops gebeurt via de site of ter plaatse bij yoga-pilates-nazareth. Bij inschrijven ga je akkoord met de algemene voorwaarden en is de inschrijving definitief. Betaling gaat via de website, ter plaatse of via overschrijving. Alle prijzen van de lessen/ lidmaatschappen zijn inclusief BTW. Het lesgeld kan niet worden gerestitueerd en het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.

   
 2. Aansprakelijkheid
  Deelname aan de lessen en workshops bij en door yoga-pilates-nazareth geschiedt geheel op eigen risico. Yoga-pilates-nazareth is niet verantwoordelijk/ aansprakelijk voor blessures/ letsel of schade aan personen of eigendommen. Tevens is yoga-pilates-nazareth niet aansprakelijk voor het beschadigen of kwijtraken  van eigendommen. Blessures/ aandoeningen en lichamelijke of psychische klachten dienen alvorens de deelname aan de lessen bekend te zijn bij de betreffende docent. De docent heeft het recht deelname aan de lessen af te raden of weigeren. Uiteraard wordt met deze informatie vertrouwelijk omgegaan.

   
 3. Vaste beurtenkaarten
  Je komt wekelijks binnen de periode van de beurtenkaart naar dezelfde les op dezelfde dag en uur. Een beurtenkaart geeft toegang tot een vaste reeks lessen en is een bepaalde tijd geldig, dit staat vermeld bij elke reeks op de website. Meerdere beurtenkaarten combineren kan. Je komt wel telkens naar de lessen waar je voor ingeschreven bent. Na het verlopen van de geldigheidsduur komen de lessen te vervallen.

   
 4. Opzeggen
  Opzeggen van de beurtenkaarten is niet mogelijk.

   
 5. Vakanties
  In de schoolvakanties en op nationale feestdagen zijn er geen lessen, of anders aangegeven. In de zomervakantie is  er  een aangepast zomerrooster.

   
 6. Afmelden
  Afmelden voor een les kan niet. De data van de lessen is op voorhand gekend, dus plan deze goed in de agenda in. Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald. Enkel met doktersbriefje kan overlegd worden wanner je de beurten inhaalt.

   
 7. Uitval docent
  Bij ziekte of uitval van een docent zal yoga-pilates-nazareth (indien mogelijk) zorgen voor vervanging. Indien geen vervanging op tijd geregeld kan worden zal yoga-pilates-nazareth de cursisten zo spoedig mogelijk per mail op de hoogte stellen. De inhaalles word samen gepland in de volgende les.

Huisregels
Als deelnemer van de lessen/ workshops die door yoga-pilates-nazareth aangeboden worden ben je verplicht je te houden aan de huisregels. Geen mobiele telefoons in de yoga ruimte. Ook schoenen, tassen en jassen in de kleedruimte opbergen. Yoga-pilates-nazareth behoudt zich het recht toegang tot de les te weigeren, indien zij hiervoor gegronde redenen kent. ook bij laattijdig toekomen zal de toegang onthouden worden, dit verstoord de les.

Klachten en geschillen
Het doel van yoga-pilates-nazareth is een plek te creëeren waar je tot rust komt en geïnspireerd wordt. Mochten er desondanks omstandigheden zijn waarover je een klacht wilt indienen of wil je iets bespreken, meld de klacht dan per e-mail  zodat we er zo snel mogelijk een passende oplossing voor kunnen zoeken.
Wijzigingen
Yoga-pilates-nazareth behoudt zich de vrijheid om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie is te vinden op de website.
bottom of page